Site icon Silivri Kadın Doğum – Op. Dr. Eser Ağar

İdrar Kaçırma Tedavisi

silivri idrar kaçırma tedavisi

silivri idrar kaçırma tedavisi

İdrar Kaçırma – İnkontinans

İdrar kaçırma kişinin istem dışı idrarını tutamaması ve az ya da çok kaçırmasıdır. Günlük yaşamı bozan, sosyal bir sorundur. Bir müddet sonra kişi otobüse binemez, misafirliğe gidemez hale gelir. İki tip idrar kaçırma vardır. Bunlardan birincisi stres inkontinanstır. Hasta öksürme, gülme, hapşırma ile idrar kaçırır. İkinci tip urge inkontinans dediğimiz tiptir. Bu tipte mesane aniden kasılır ve mesanede idrar az bile olsa hasta tuvalete yetişemez ve aniden idrar kaçırır. İdrar kaçırma ile tarafımıza başvuran hastaları öncelikle muayene etmekteyiz. Muayene ile hastanın stres inkontinans mı yoksa urge inkontinans mı olduğuna karar veriyoruz. Urge inkontinans ilaçlar ile tedavi edilebilmekte ancak stres inkontinans ancak operasyon ile tedavi edilmektedir. Stabilitesi bozulmuş üretra yani idrar yolu bazı işlemlerle sabitlenmelidir. Stres inkontinans tedavisinde TOT (transobturatuar tape) operasyonu uygulamaktayız. Bu ameliyat ile üretranın altına tül gibi bir mesh yerleştirmekteyiz ve vücut o cisme reaksiyon verirken üretra etrafındaki dokular kontrakte olup üretrayı sabitlemektedir.

Hasta ameliyat öncesi hazılık işlemlerinden geçirilmekte. Tercihen spinal anestezi hastaya ve duruma göre bazen genel anestezi ile ameliyata başlanır. Vajina ön duvarı 2 cm açılır, Her iki obturatuar delikten mesh geçirilerek üretra önüne destek sağlanır. Ameliyat yaklaşık 30 dakika sürer. Hasta 1 gece hastanede yatmaktadır. 24 saat sondayı ve vajinal tamponu çekmiyoruz. 24 saatten sonra tampon ve sonda çekilir ve hastanın idrarı gözlenir ve ardından taburcu edilir.  Hasta 1 hafta sonra kontrole çağırılır. 1-2 günde kendi işlerini yapabilir, 1 hafta sonra iş hayatına dönebilir. %98 başarı oranı ile idrar kaçırma sorunu ortadan kalkar.

Exit mobile version