Laboratuvar Tahlilleri

Laboratuvar Tahlilleri

Ana Kategoriler

Laboratuvarımızda yaptığımız tahlilleri 9 kategoride inceleyebiliriz.

Bunlar,

 1. Alerji Paneli
 2. Biyokimya
 3. Down sendromu tarama testleri
 4. ELISA
 5. Hormon
 6. Kültürler
 7. Mikrobiyoloji
 8. Trombofili Paneli
 9. Patoloji

Kategorilere göre uyguladığımız testler ise aşağıda yer almaktadır. Yaptırmak istediğiniz test işle ilgili fiyat bilgisi almak için lütfen sayfanın alt kısmındaki fiyat talep formunu doldurunuz.

Alt Kategoriler

Alerji Paneli Testleri

 • Sp IgE D1(Dermato.pteronyss)
 • Sp IgE D2 (Dermato.farinae)
 • SP IgE f1 Yumurta beyazı
 • Sp IgE f2 süt
 • Sp IgE F20 Badem
 • Sp IgE f31 HAVUÇ
 • Sp IgE f49 Elma
 • Sp IgE f5 Çavdar
 • Sp IgE F75 Yumurta Sarısı
 • Sp IgE F83 Tavuk Eti
 • Sp IgE F88 Koyun eti
 • Sp IGE F9 pirinç
 • Sp IgE Hamamböceği İ6
 • Sp Ige Huş Ağacı
 • Sp IgE Karides
 • Sp IgE Kivi f84
 • Sp IGE mısır
 • Sp IgE M1 Penicillium notatum
 • Sp Ige M2
 • Sp IgE Susam
 • Sp lgE YULAF F7
 • Türk Çocuk Paneli PDF
 • Türk Gıda Paneli PDF
 • Türk Karışık Paneli PDF
 • Türk Solunum Paneli PDF

Biyokimya

 • Albümin
 • ALP ( Alkalen Fosfataz )
 • ALT
 • Amilaz
 • Amonyak (NH3)
 • Amyloid A Protein ( SAA )
 • APTT
 • ASO (Kantitatif)
 • AST
 • Bikarbonat (HCO3)
 • Brucella Wrıght
 • BUN (Kan Üre Azotu)
 • CK Kreatinin Kinaz
 • CK-MB
 • CRP
 • Çinko (Zn)
 • D-dimer, FDP
 • Demir
 • Demir bağlama kapasitesi
 • Direct Bilirubin
 • Direkt coombs testi
 • Fibrinojen
 • Fosfor
 • Fosfor Spot İdrar
 • GGT
 • Globulin
 • Glukoz AKŞ
 • Glukoz (Tokluk)
 • Hemoglobin A1C (HbA1C)
 • Glukoz 1.saat
 • Glukoz 180 dk
 • Glukoz 30 dk
 • Glukoz 90 dk
 • Grubel Widal
 • HDL-Kolesterol
 • Hemoglabin Elekt HPC ile
 • HS CRP
 • IgA
 • IgG
 • IgM
 • idrarda Fosfor(24 Saat)
 • İndirekt Bilirubin
 • İndirekt coombs testi
 • Kalsiyum (Ca)
 • kalsiyum Iyonize
 • Kalsiyum (Spot Idrarda)
 • Kalsiyum (24 Saat Idrarda)
 • Kan Gruplama Jelli
 • Kanama zamanı
 • Klor (Cl)
 • Kolestrol Total
 • Kreatinin
 • Kreatinin klirensi testi
 • Kreatinin Spot Idrarda
 • Kreatinin (24 Saat Idrarda )
 • LDH
 • LDL Kolestrol
 • Lipaz
 • Magnezyum Mg
 • Magnezyum Spot İdrar
 • Magnezyum 24 Saatlik İdrar
 • Mono test
 • Pıhtılaşma zamanı
 • Potasyum
 • Potasyum Spot İdrarda
 • Potasyum 24 Saatlik İdrar
 • Pro-BNP
 • Prokalsitonin
 • Protein Spot İdrar
 • Protein Total
 • Protein 24 Saatlik İdrar
 • Protrombin zamanı (PT)
 • Retikülosit sayımı
 • RF Romatoid faktör
 • Rose Bengal
 • RPR
 • Sedimentasyon(ESR)
 • Sodyum Na
 • Sodyum 24 Saatlik İdrar
 • Sodyum(Spot İdrarda)
 • Total Bilirubin
 • Total Bilirubin Bebek
 • Total lipid
 • TPHA
 • Trigliserid
 • Troponin I
 • Üre
 • Üre Spot İdrar
 • Üre 24 Saat İdrar
 • Ürik asit
 • Ürik Asit (24 Saat Idrarda)
 • Ürik Asit(Spot Idrarda)
 • VDRL Titrasyonlu
 • VLDL Kolestrol
 • ACE
 • ACTH
 • AÇİLKARNİTİN PROFİLİ (Tandem MS)
 • ADA (Adenozin deaminaz aktivitesi)
 • ADA Mayii
 • ADH Plazma
 • ADH Vazopresin ( İdrar )
 • Aktive protein C rezistansı
 • Albumin (BOS)
 • Albümin Mayii
 • Aldolaz
 • Aldosteron
 • Aldosteron İdrar
 • Alkol Etanol
 • Alp (Alkalen fosfataz ) izoenzimleri
 • Alüminyum
 • Alüminyum İdrar
 • AMA
 • Amino asit (BOS)
 • Amino asitler İdrar
 • Amino asitler kan
 • ANTI HEV IgG
 • ANTI HEV IgM
 • Anti Delta Antijeni
 • Anti Delta antikoru
 • Anti Faktör II (Protombin)
 • Anti Faktör XA
 • Anti GAD ab
 • Anti parietal antikor (APCA)
 • Anti Trombin III Aktivitesi
 • Anti trombin III antijeni
 • Apolipoprotein A1
 • Apolipoprotein B
 • Arsenik
 • Arsenik İdrar
 • ASA IgG
 • ASA IgM
 • ASCA IgA
 • ASCA IgG
 • Asetilkolin reseptör antikoru
 • ASMA
 • Aspergillus Galaktomannan antijeni
 • Bakır Spot İdrar
 • Bakır 24 Saatlik İdrar
 • Bakır(Cu)
 • Bence-Jones proteini
 • Beta 2 Glikoprotein 1 IgG
 • Beta 2 Glikoprotein 1 IgM
 • Beta 2 mikroglobulin
 • Beta 2 mikroglobulin İdrar
 • Biotinidaz Aktivitesi
 • BNP(B-Tipi Natriüretik Peptit)
 • Bordetella Ig A
 • Bordetella Ig G
 • Bordetella Ig M
 • BORELIA BURGDOFERI IgG
 • BORELIA BURGDOFERI IgM
 • CA 72-4
 • CD3
 • CD4 / CD8
 • CD8
 • Chlamydia pneumoniae IgG
 • Chlamydia pneumoniae IgM
 • Chlamydia trachomatis IgG
 • Chlamydia trachomatis IgM
 • Civa
 • Civa İdrar
 • CMV IgG avidite
 • CMV IgG (BOS)
 • CMV IgM (BOS)
 • Cryofibrinojen
 • Cryoglobulin
 • C1 Esteraz İnhibitör Aktivitesi
 • C1 Esteraz İnhibitör Miktarı
 • C3
 • C4
 • DHEA Dehidroepiandrosteron
 • Diaminoksidaz
 • Digoxin
 • Dihidrotestosteron (DHT)
 • Dopamin İdrar
 • Dopamin Plazma
 • EBV EBNA lgG
 • EBV EBNA lgM
 • Echinococcus IgG
 • Echinococcus IHA
 • ECP (Eozinofil Katyonik Prot.)
 • Elastaz Dışkı
 • Epinefrin (adrenalin) İdrar
 • Epinefrin (adrenalin) Plazma
 • Eritropoetin
 • Estron (E1)
 • Faktör IX
 • Faktör V
 • Faktör V Leiden Mutasyon Analizi
 • Faktör VII
 • Faktör VII (Prokenvertin)
 • Faktör VIII
 • Faktör X
 • Faktör XI
 • Faktör XII
 • Faktör XIII (Fibrin ST.ED.F)
 • FANA
 • Fenitoin
 • Fenobarbital
 • Fenol (idrar)
 • FMF Hedef Mutasyon
 • FMF Tüm Gen Analizi
 • Fosfor 24 saatlik idrar
 • Fruktozamin
 • Gastrin
 • GH Büyüme Hormonu
 • Glomerüler Bazal Membran Antikor
 • Glukoz Mayi
 • Glukoz 6-fosfat dehidrogenez, (G-6-PD)
 • Glukoz(BOS)
 • Haptoglobin
 • HBV-DNA, PCR kantitatif
 • HCV Doğrulama Testi
 • HCV genotiplendirme
 • HCV-RNA, kantitatif
 • HIV p24 Ag+IgG Combi
 • HIV p24 antijeni
 • HIV-1 AB Doğrulama (WB)
 • Hippürik Asit İdrar
 • Histamin (serum)
 • HLA B27
 • HPV DNA Genotiplendirme (Tüm Tipler)
 • HPV DNA PCR
 • ICA Anti Adacık hücre antikoru
 • IgA 2
 • IgD
 • IGF BP 3
 • IgG 1
 • IgG 2
 • IgG 3
 • IgG 4
 • İdrarda TCE
 • İmmünoelektroforezi (İdrar)
 • İmmünoelektroforezi (Serum)
 • İnsülin Antikoru
 • İyot (spot idrar)
 • İyot 24 Saatlik İdrar
 • Kadmiyum İdrar
 • Kadmiyum Tam Kan
 • Kalsitonin
 • Kan Alma
 • Kappa Hafif Zincir İdrar(total)
 • Kappa hafif zincir Serum(total)
 • Kemik alkalen fosfataz
 • KLOR (MAYİ)
 • Kolinesteraz
 • Kortizol Serbest(24 Saatlik İdrar)
 • Krom (idrar)
 • Krom (tam kan)
 • Kromogranin A
 • Kromozom Analizi
 • Kromozom Analizi Abort Materyali
 • Kurşun (İdrarda)
 • Kurşun (Tam Kan)
 • Laktik Asit
 • Laktik Asit BOS
 • Lambda Hafif Zincir İdrar
 • Lambda Hafif Zincir Serum
 • Lamotrigine (Lamictal)
 • LDH BOS
 • LDH izoenzimleri
 • LDH Mayi
 • LE Hücresi
 • Leptin
 • Lipoprotein (a)
 • Lipoprotein Elektroforezi PDF
 • Lityum
 • Liver kidney mik.Ab Tip I
 • Lupus antikoagülan
 • Lupus antikoagülan Doğrulama
 • Manganez
 • Metanefrin İdrar
 • Metanefrin Plazma
 • Metanefrin Spot İdrar
 • MTHFR A1298C Mutasyon analizi
 • MTHFR C677T Mutasyon analizi
 • Mycoplasma pneumonia IgG
 • Mycoplasma pneumonia IgM
 • Myoglobin
 • Myoglobin İdrar
 • Na Nitro Prussiat
 • Nikel
 • Norepinefrin (noradrenalin) İdrar
 • Norepinefrin (noradrenalin) Plazma
 • Normetafenrin Plazma
 • Normetanefrin İdrar
 • Normetanefrin Spot İdrar
 • Nöron spesifik enolaz (NSE)
 • Oksalat 24 Saatlik İdrar
 • Oksalat Spot
 • Organik asitler
 • Osmolarite İdrarda
 • Osmolarite Serum
 • Osmotik Frajilite Testi
 • Osteokalsin
 • Parvovirus B-19 IgG
 • Parvovirus B-19 IgM
 • Piruvat kinaz
 • Piruvat Kinaz Plazma
 • Plazma Renin Aktivitesi
 • Porfirin
 • Porfobilinojen Spot İdrar
 • Prealbumin
 • Prostatik asit fosfataz (PAP)
 • Protein BOS
 • Protein C Aktivitesi
 • Protein C antijeni
 • Protein elektroforezi PDF
 • Protein Mayi
 • Protein S Aktivitesi
 • Protein S antijeni
 • Protrombin Gen Mutasyonu (Faktör II)
 • Rubella IgG avidite
 • Safra Asitleri (Açlık)
 • Safra Asitleri (Tokluk)
 • Selenyum
 • Seruloplazmin
 • Sex Hormon Bağlayıcı Hormon Globulin
 • Siklosporin
 • Sistatin C
 • Sistin (Spot Idrarda)
 • Sistin (24 Saat Idrarda)
 • Sitrik Asit (Spot)
 • Sitrik Asit (24 Saat)
 • Sodyum BOS
 • SODYUM (MAYİ)
 • Somatomedin-C (IGF-I)
 • STEOTOKRİT (GAİTA)
 • Taş analizi
 • TCA Triklorasetik Asit
 • Thyroxine binding globulin TBG
 • Total Asit fosfataz
 • Total Protein Mayi
 • Toxoplasma IgG avidite
 • Transferrin
 • Transferrin Saturasyon
 • Troponin T
 • TSH reseptor Ab
 • Tüberküloz Kültürü (BACTEC)
 • Üre Mayi
 • Ürik asit (mayi)
 • Vanilmandelik asit Spot İdrar
 • Vanilmandelik asit 24 Saat İdrar
 • Vitamin A Retinol
 • Vitamin C
 • Vitamin E
 • Von Willebrant Faktör antijeni
 • 1,25 – Dihidroksivitamin D3
 • 17 Ketostreroidler
 • 17-OH Kortikosteroid
 • 5 Hidroksi İndol Asetik Asit (5-HIAA)

Down Sendromu Tarama Testleri

 • AFP MOM PDF
 • Dörtlü Test PDF
 • ikili Test PDF
 • Üçlü Test PDF
 • Fetal DNA Testi

ELISA

 • ACA lgG
 • ACA lgM
 • AMH (Anti müllerien Hormon)
 • ANA (Anti nükleer antikor)
 • Androstenedion
 • Anti CCP
 • Anti ds DNA
 • Anti endomysial Ig A
 • Anti endomysial Ig G
 • Anti fosfolipid IgG
 • Anti fosfolipid IgM
 • Anti Gliadin lgA
 • Anti Gliadin lgG
 • Anti HAV IgG
 • Anti HAV IgM
 • Anti Hbc IgG
 • Anti Hbc IgM
 • Anti Hbe
 • Anti HBs (ELISA)
 • Anti HCV
 • Anti HIV 1 2
 • Anti transglutaminaz IgA
 • Anti transglutaminaz IgG
 • Brucella Ig G (ELISA)
 • Brucella Ig M (ELISA)
 • c-ANCA
 • CMV IgG
 • CMV lgM
 • Covid-19 IgG (elısa)
 • Covid-19 IgM (elısa)
 • EBV VCA IgG
 • EBV VCA lgM
 • HBeAg Eliza
 • HBSAG (Eliza)
 • Helicobacter pylori IgA
 • Helicobacter pylori IgG
 • HSV Tip-1 IgG
 • HSV Tip-1 IgM
 • HSV Tip-2 IgG
 • HSV Tip-2 IgM
 • Measles Rubeola IgG
 • Measles Rubeola IgM
 • MUMPS Kabakulak IgG
 • MUMPS Kabakulak IgM
 • P ANCA
 • Quantiferon Tbc Pdf
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM
 • Testosteron Serbest
 • Toxoplazma IgG
 • Toxoplazma IgM
 • Varicella zoster IgG
 • Varicella zoster IgM
 • Vitamin H Biotin
 • 17-OH Progesteron

Hormon

 • AFP Alfa- feto protein
 • Anti Tg
 • Anti TPO
 • Beta-hCG
 • C peptid
 • C Peptid 1h
 • C Peptid 2h
 • CA 125
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • Carbamazepin
 • CEA (Karsinoembriyonik antijen)
 • DHEA-SO4
 • DRUG Abuse Tarama Testi
 • Estradiol (E2)
 • Estriol (E3)
 • F BHCG
 • Ferritin
 • Folik Asit
 • FSH
 • HOMA-IR
 • Homosistein(Hcy)
 • IgE
 • İnsülin Açlık
 • İnsülin Tokluk
 • İnsülin 1 Saat
 • İnsülin 2 Saat
 • İnsülin 3 Saat
 • İnsülin 30 dk
 • İnsülin 4 Saat
 • İnsülin 90 dk
 • Kortizol Total
 • LH
 • Makro prolaktin
 • Mikroalbumin (24 Saat)
 • Mikroalbümin (spot)
 • Parathormon ( PTH )
 • Progesteron
 • Prolaktin
 • PSA Serbest
 • PSA Total
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Testosteron
 • Tiroglobulin
 • TSH
 • T3 (Total)
 • T4 (Total)
 • Valproik Asit
 • Vitamin B12
 • 25 Hidroksi Vitamin D3

Kültürler

 • Balgam Kültürü
 • Boğaz kültürü
 • Burun kültürü
 • Gaita kültürü
 • idrar Kültürü
 • Kan kültürü 2
 • Kulak Kültürü
 • Kültür
 • Kültür Antibiyogram
 • Mantar kültürü
 • Portör Tarama
 • Rektal kültür
 • Sperm kültürü
 • Trakeal kültür
 • Üretral akıntı kültürü
 • Vajen Kültürü
 • Yara kültürü

Mikrobiyoloji

 • ARB direkt inceleme
 • Chlamidya Tra Antijeni
 • Direkt İnceleme
 • Gaita Hazım Tetkiki
 • Gaita Mikroskobisi
 • Gaitada gizli kan
 • Giardia antijeni
 • Helicobacter pylori antijeni
 • Hücre sayımı (Vücut sıvıları)
 • İnfluenza Virüs Type A+B
 • Kalın Damla
 • Kalprotektin
 • Mantar direkt inceleme
 • Mycoplasma Hominis
 • Nazal Smear
 • Norovirüs Antijeni
 • Redüktan madde Gaitada
 • Redüktan Madde İdrar
 • Rota Adeno virüs
 • RSV Antijeni
 • SARS-CoV-2 RNA Real-Time PCR
 • Selofan Bant
 • Sperm yıkama
 • Spermiogram (tam otomatik yöntem)
 • Spermiyogram (manuel)
 • Strep A
 • Tam idrar Tahlili (TİT)
 • Toxin Clostridium difficile A ve B
 • Üreoplazma ürealyticum

Trombofili Paneli

 • Trombofili Paneli (Faktör V Leiden, Protrombin, MTHFR)

Patoloji

 • Biyopsi PDF
 • SMEAR PDF
 • SMEAR SIVI BAZLI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.