Gebelik Rutin Tahlilleri

Gebelik Rutin Tahlilleri

Gebelik Tahlilleri

Hamileliğin 8. haftasında, anne ve bebek için risk oluşturma ihtimali olan durumları tespit etmek için bazı tahliller istenir. Bunlar,

Hemogram Kan Sayımı: Annenin hemoglobin, hematokrit miktarına bakılır, trombosit sayısı değerlendirilir

AST – ALT (SGOT-SGPT): Karaciğer fonksiyon testleri olarak bilinir.

BUN – Kreatinin: Böbrek fonksiyon testleri olarak da bilinir. Böbreğin süzme yeteneği değerlendirilir.

PTZ – aPTT: Hastanın kanama pıhtılaşma profilini değerlendirmek için yapılır.

Tam İdrar Tetkiki (TİT): Annede idrar yollarında bir enfeksiyon olup olmadığının değerlendirilmesi için yapılır. Bazen idrarda keton, glukoz gibi bileşenler saptanabilir ve klinik açıdan anlamlıdır.

TSH – serbest T4: Annenin tiroid fonksiyonlarını değerlendirmek için yapılır. Hamilelikte hiper ya da hipotiroidi bebek açısından risktir.

Kan Grubu: Kan uyuşmazlığı olup olmadığının değerlendirilmesi için kan grubuna bakılır.

Toxoplazma IgM: Bebekte doğumsal anomaliye neden olabilecek bir hastalıktır, anne bu hastalığı geçiriyor mu diye bakılır.

Rubella IgM: Kızamıkçık hastalığıdır ve anne gebeliğin ilk üç ayı içerisinde bu hastalığı geçirirse bebek açısından yüksek ihtimalle doğumsal anomali meydana gelebilir. Bu sebeple annede bu hastalık olup olmadığına bakmak elzemdir.

CMV IgM: Sitomegalovirüs hastalığı yine doğmamış bebekte doğumsal anomalilere neden olabileceği için tespiti elzemdir. 

Bu üç hastalık TORCH olarak da bilinir.

Merkezimizde bu tahlillerin hepsi yapılabilmektedir. Tahlil fiyatları ve tahlil sonuçları için

0 212 728 63 61 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.