Rahim Filmi – HSG

silivri rahim filmi

Rahim Filmi – HSG – Histerosalpingografi Nedir?

Rahim filmi – HSG filmi çocuk sahibi olamayan bireylerde kadının tüplerinin tıkalı olup olmadığının anlaşılması, rahim içinde yapışıklık, düzensizlik, perde (septum), polip, miyom gibi patolojilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan bir işlemdir.

Rahim filmi nasıl yapılır?

Rahim filmi anestezi altında ya da anestezi olmadan yapılabilecek bir işlemdir. Hasta röntgen biriminde masaya alınır. Muayene olurken kullandığımız spekulum vajinaya yerleştirilir ve rahim ağzı (serviks) görülür hale getirilir ve rahim ağzından içeriye rubin kanül ile röntgen filminde görülebilen sıvı bir radyoopak madde verilir. Bu madde verildikten sonra ardışık film çekimleri yapılır. İşlem bundan ibarettir. Radyoopak maddenin verilişi sırasında hafif orta derecede bir kasık ağrısı olması normaldir. Bunu en aza indirmek için işlemden 1 saat önce ağrı kesiciler kullanılabilir. Hastanın ağrı toleransı iyi değilse ya da tıbbi işlemlerden korkuyorsa sedasyon uygulanabilir. Hasta işlemden  sonra hastaneden ayrılabilir, normal hayatına dönebilir.

Rahim filmi çekilirken verilen opak madde, tüplerdeki sümüksü tıkaçların açılmasına sebep olabileceğinden film çekimi sonrası 2-3 ay tedaviye ara verilebilir. Rahim filmi sonrası kendiliğinden gebelik elde edilebilir.

 

Spiral Takılması

Spiral Takılması

Spiral Takılması – Spiral Fiyatları

Spiral nedir diye sorulursa, Spiral bazen metal veya yavaş salınımlı hormon içeren bükülebilir plastik araçlardır. Bakırlı olan tipleri spermin uterin kaviteden geçmesini engeller, progesteron salanlar servikal mukusu kalınlaştırır ve endometrial kalınlığı azaltırlar. Progesteron içeren spiralleri sadece özel durumlarda (aşırı kanama olması gibi) tercih etmekteyiz. Gebeliği etkin olarak engellerler. Her bir yılda 100 kadından 0,3 ila 1 ‘inde gebelik meydana gelebilir. Emzirmeyi etkilemezler. Spiral takılmasını izleyen ilk bir kaç ay içerisinde ağrılı adet ya da fazla miktarda kanama olabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruma sağlamazlar. Anestezi gerektirmeden muayenehane şartlarında takılabilirler. Hastaya adet dönemine randevu verilir. Jinekolojik masada muayeneyi takiben rahim içi araç uterusun içine yerleştirilir. Ağrılı bir işlem değildir. 1 hafta sonra hasta kontrole çağırılır. Çoğunlukla 10 yıllık spiralleri tercih etmekteyiz ancak 5. yıldan sonra spirali yenilemek mantıklı bir seçenek olacaktır. Hastaları 6 ayda bir spiral lokasyonunu kontrol etmek için kontrole çağırmaktayız. Bakırlı spirallerin normal adeti bir miktarını bir miktar  artırması normal kabul edilir. Adetiniz 5 gün sürüyorsa 6-7 güne uzayabilir ya da günde 2 ped değiştiriyorsanız 3 pede çıkabilir gibi düşünebilirsiniz. Spiral fiyatları için lütfen 0 212 728 63 61 numaralı telefonu arayınız. Yardımcılarımız sizleri bilgilendireceklerdir.

İdrar Kaçırma Tedavisi

silivri idrar kaçırma tedavisi

İdrar Kaçırma – İnkontinans

İdrar kaçırma kişinin istem dışı idrarını tutamaması ve az ya da çok kaçırmasıdır. Günlük yaşamı bozan, sosyal bir sorundur. Bir müddet sonra kişi otobüse binemez, misafirliğe gidemez hale gelir. İki tip idrar kaçırma vardır. Bunlardan birincisi stres inkontinanstır. Hasta öksürme, gülme, hapşırma ile idrar kaçırır. İkinci tip urge inkontinans dediğimiz tiptir. Bu tipte mesane aniden kasılır ve mesanede idrar az bile olsa hasta tuvalete yetişemez ve aniden idrar kaçırır. İdrar kaçırma ile tarafımıza başvuran hastaları öncelikle muayene etmekteyiz. Muayene ile hastanın stres inkontinans mı yoksa urge inkontinans mı olduğuna karar veriyoruz. Urge inkontinans ilaçlar ile tedavi edilebilmekte ancak stres inkontinans ancak operasyon ile tedavi edilmektedir. Stabilitesi bozulmuş üretra yani idrar yolu bazı işlemlerle sabitlenmelidir. Stres inkontinans tedavisinde TOT (transobturatuar tape) operasyonu uygulamaktayız. Bu ameliyat ile üretranın altına tül gibi bir mesh yerleştirmekteyiz ve vücut o cisme reaksiyon verirken üretra etrafındaki dokular kontrakte olup üretrayı sabitlemektedir.

Hasta ameliyat öncesi hazılık işlemlerinden geçirilmekte. Tercihen spinal anestezi hastaya ve duruma göre bazen genel anestezi ile ameliyata başlanır. Vajina ön duvarı 2 cm açılır, Her iki obturatuar delikten mesh geçirilerek üretra önüne destek sağlanır. Ameliyat yaklaşık 30 dakika sürer. Hasta 1 gece hastanede yatmaktadır. 24 saat sondayı ve vajinal tamponu çekmiyoruz. 24 saatten sonra tampon ve sonda çekilir ve hastanın idrarı gözlenir ve ardından taburcu edilir.  Hasta 1 hafta sonra kontrole çağırılır. 1-2 günde kendi işlerini yapabilir, 1 hafta sonra iş hayatına dönebilir. %98 başarı oranı ile idrar kaçırma sorunu ortadan kalkar.

Over Kisti Ameliyatı

silivri yumurtalık kisti

Over Kisti – Yumurtalık Kisti Nedir?

Over kisti yumurtalık dokusundan kaynaklanan içi sıvı dolu keseciklerdir. Boyutları çok değişken olabileceği gibi, farklı türlerde olabilirler. Yumurtalık kistlerinin çoğunluğu iyi huyludur ve ekstra bir tedavi gerekmeksizin kendiliğinden gerilerler. Daha az bir kısmı ile risklidir ve ameliyat ile alınması gerekebilir. 5 cm çapa kadar olan kistlere herhangi bir tedavi gerekmez, 1 ay sonra kontrole çağırılır ve çoğunlukla o kist bir daha izlenmez. 5 cm -8 cm arasındaki kistler, kötü huylu olmak ihtimalini gösteren bulgular (kalın cidar, içerisinde septa, içerisinde katı alanlar gibi) yoksa, tümör markerları (afp, cea, ca12.5, ca 19.9, ca 15.3) normalse ve pelvis MR da patolojik kontrastlanma yoksa  doğum kontrol hapı verilerek periyodik olarak kontrol edilir.  Büyümeye devam ediyor ve patolojik değişiklikler meydana geliyorsa o zaman ameliyat edilir. 8 cm ve üzerindeki kistler için de direkt ameliyat endikasyonu vardır.

Yumurtalık Kisti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Hastanın ameliyat öncesi hazırlıkları yapılır, ameliyata alınır. Genel anestezi altında, tercihe göre laparoskopi (kapalı ameliyat) ya da laparotomi (açık ameliyat)  ile sezeryan kesisi şeklinde batına girilir. Kist incelenir, riskli görünüyorsa ameliyat sırasında frozen inceleme yapılır ve ameliyatın gidişatı buna göre şekillendirilir. Frozen inceleme sonucuna göre operasyon, sadece kistin çıkarılmasından tüm rahim ve yumurtalıkların alınmasına kadar değişkenlik gösterebilir. Cilt estetik olarak kapatılır.

Hasta 2 gece hastanede yatar, ardından pansumanı yapılarak taburcu edilir. Aynı gün banyo yapılabilir. 1 hafta sonra kontrole çağırılır.

Tüp Ligasyonu – Kordon Bağlama

silivri tüp ligasyonu

TÜP LİGASYONU – KORDON BAĞLAMA

Tüp Ligasyonu Nedir?

Ligasyon bağlamak – düğümlemek demektir.  Tüp ligasyonu yumurtanın ve embriyonun rahime taşınması için gerekli olan tüplerin cerrahi bir işlem ile bloke edilmesidir.

Korunma amaçlı yapılacaksa hasta ve eşi bu konuyu iyi düşünmeli, yaptırdıktan sonra vazgeçmeleri halinde geri dönüşün zor olduğunu her iki taraf da bilmelidir. İki şekilde yapılır

  • Minilaparotomi ile tüp ligasyonu
  • Laparoskopi ile tüp ligasyonu

Minilaparotomi ile Tüp Ligasyonu

Hastaya genel ya da spinal anestezi uygulanır. Mini pfannenstiel insizyon ile batına girilir (Sezeryan kesisinin yarısı kadar),  her iki tüp kesilir, bağlanır ve koter ile yakılır. Bu sayede tüpten geçiş engellenir ve gebelik ihtimali ortadan kaldırılır. Hasta bir gece hastanede yatırılır ve ardından taburcu edilir. Evde hemen banyo yapılabilir.  Taburcu edildikten 1 hafta sonra kontrole çağırılır. Dikiş alma yoktur çünkü cilt estetik olarak gizli dikişlerle kapatılır.

Laparoskopik Tüp Ligasyonu

Hastaya genel anestezi uygulanır. Göbek deliği hizasından 1 cmlik kesiden kamera ile batına girilir, batın alt kadrandan iki taraflı aplikatör girişi yapılır ve tüp ligasyonu işlemi kapalı olarak yapılır. Hasta 1 gece hastanede yatar. Ertesi gün taburcu edilir. Evde banyo yapılabilir. Dikiş aldırma işlemi yoktur. Kesiler gizli dikişlerle estetik olrark kapatılır. 1 hafta sonra hasta kontrole çağırılır.

Laparoskopik Salpingotomi

Bu işlem tüp bebek tedavisi gören hastalarda eğer tüplerin içerisinde sıvı birikimi varsa (hidrosalpinks, piyosalpinks) bu sıvının rahim içine akıp embriyo transferi başarısını düşürmemesi için her iki tüpün rahim ile ilişkisi kesilmelidir. Bu işlem laparoskopik olarak yapılır. Hasta 1 gece hastanede kalır ve ertesi gün taburcu edilir.

 

Dış Gebelik – Ektopik Gebelik

dış gebelik

Dış Gebelik – Ektopik Gebelik

Dış Gebelik Nedir? Dış Gebelik Nasıl olur?

Dış gebelik, fetüsün normalde uterus yani rahim içine yerleşmesi gerekirken buraya yerleşmeyip uterus dışında bir yere yerleşmesi durumudur. Bu yerleşim çoğunlukla tüplere olur. Daha nadir olarak yumurtalığa ve karın içine olabilir. Başka yere yerleşim tehlikelidir, çünkü uterus dışında hiç bir organ bebeğin yerleşmesi, büyümesi ve beslenmesi için uygun değildir.

Dış Gebelik Belirtileri

Dış gebelik çoğunlukla sinsidir, gebelik belirtileri dışında belirti vermeyebilir. Bazen lekelenme şeklinde kanama, kasık ağrısı, ilerlemiş olgularda baş dönmesi, halsizlik, renkte soluklaşma, bayılma, soğuk terleme, şok şeklinde kendini gösterebilir.

Dış gebelik nasıl anlaşılır ?

Dış gebeliğin tanısı 2 günde bir beta hcg takipleri ile ve ultrason takipleri ile konur. 2 günde bir yapılan beta hcg tetkikindeki değerin yaklaşık 2 katına çıkması gereklidir. Nadir durumlarda 1,5 kat arttığı halde dış gebelik olmayan, ya da 2 kat arttığı halde dış gebelik saptanan olgular da mevcuttur. Tanı koymak erken dönemde kolay değildir.

Örnek olarak fetüsün tüpe yerleştiğini düşünelim, tüpe yerleşen fetüs orda bir müddet büyür ama daha sonra artık gerilime karşı koyamayan tüp patlar, hem zarar görür hem de karın içine aşırı kanama olur. Acil olarak müdahale ve ameliyat gereklidir. Aksi halde hayatı tehdit eden durumlar ortaya çıkabilir.

Dış gebelik sınırlı durumlarda ilaç ile de tedavi edilebilir. İlaç tedavisi deneyebilmek için hasta ve gebelik ile ilgili bazı şartların uygun olması gerekir. Her dış gebelik ilaç ile tedavi edilemez. Hatta şartlar uygunken yapılan ilaç tedavisi de bazen başarısız olabilir. Dış gebelik ilaç tedavisi için Metotreksat 1 mg/kg kullanılır. Metotreksat normalde kanser ilacıdır. Hızlı bölünen hücreler üzerine etkilidir. İlacı kullanma mantığı yanlış yere yerleşen ve hızlı bölünen fetal hücrelerin canlılığını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Metotreksat verildikten ancak 1 hafta sonra tedavinin başarılı olup olmadığı anlaşılabilir.

Dış gebelik kesin tedavisi ameliyattır. Bu ameliyat kapalı yani laparoskopik yapılabileceği gibi açık cerrahi olarak da yapılabilmektedir. Hangisinin tercih edileceği hastaya ve tedavi olunan yerin şartlarına bağlıdır.

Dış gebelik tanısı konduktan sonra eğer hasta ilaç tedavisi için uygun değilse hemen ameliyat planlanır. Eğer hasta şokta değilse ameliyat öncesi tahliller yapılır, gerekli durumda kan hazırlatılır. Hasta ameliyata alınır, açık cerrahi yapılacaksa sezeryan kesisi kadar bir kesi ile batına girilir. İlk önce eksplorasyon yapılır. Yani batın içi değerlendirilir. Ne kadar kanama olmuş, kanama nerden kaynaklanıyor, gebelik nereye yerleşmiş tam olarak tespit edilir. Daha sonra hangi şekilde ameliyat yapacağımıza karar veririz. Bazı durumlarda gebelik ürünü tüpe kesi yaparak çıkarılır, çıkarılan yer açık bırakılabilir (Salpingotomi), ya da kesi yapılan tüp kısmı teğellenip bırakılabilir (Salpingostomi). Bazen de tüp çok zarar görmüş olabilir. Bu durumda tüpün tümü çıkarılır (Salpenjektomi).

Tüpün tamamı çıkarıldığında doğurganlık sadece %20 oranında etkilenir. Bir sonraki ay hastanın gebe kalma ihtimali %20 azalır. Eğer salpingotomi ya da salpingostomi yapılırsa doğurganlık düşmez ama bir sonraki gebelikte dış gebelik olma ihtimali normalin 10 katına çıkar. Yani ameliyatta hangi yöntemi seçeceğimiz çok önemlidir.

Dış gebelik ameliyatı yaklaşık 30-60 dakika sürer. Görünmeyen dikişlerle kesi yeri estetik olarak kapatılır. Hasta 2 gece hastanede yatar ve daha sonra taburcu edilir. 1 hafta sonra kontrole çağırılır. Dış gebelik ameliyatından sonra ilişki kısıtlanmaz. Hasta taburcu olur olmaz banyo yapabilir.

Laparoskopik dış gebelik ameliyatında göbek deliği altından bir kamera ile girilir daha sonra aşağı sağ ve aşağı soldan aplikatörler girilerek aynı ameliyat kapalı olarak yapılır. Ameliyat 60-120 dakika sürer. Hastanede 1 gece kalınır ve taburcu edilir. 1 hafta sonra kontrole çağırılır.

Dış gebelik ameliyatı sırasında çıkarılan materyal patolojik inceleme için laboratuvara gönderilir.Ameliyat sonrası hastanın kan kaybı replasman ile yerine konur.

 

 

Rahim Alma

silivri histerektomi

Rahim Alma Ameliyatı (Total Abdominal Histerektomi)

Rahim yani uterus ile ilgili tedavi edilemeyen sorunlar olduğunda kişi istediği çocuk sayısına ulaşmışsa rahim ameliyatına başvurnak zorunda kalabiliyoruz. Rahim alma ameliyatının tıbbi ismi total abdominal histerektomi kısacası TAH tır. Bu ameliyata tüpler ve yumurtalıkların alınması işlemi de eklenebilir ve bu işlemin adı da salpingo-ooferektomidir kısacası BSO’dur. İki ameliyat kombine olarak yapılabilir.

Neden rahimi alıyoruz?

1)Tedavi edilemeyen miyomlar

2)Tedaviye yanıt vermeyen dirençli kanamalar

3)Rahim Kanseri

4)Rahimin sarkması

5)Endometrial polip

6)Endometrial Hiperplazi

7)Endometriozis

8)Adenomiyozis

9)Pelvik enfeksiyon

10)Doğum sonrası kanamaları ve rüptür

Ameliyat Nasıl Yapılır

Rahim sarkması nedeni ile rahimi alacaksak ameliyat alttan yani vajinal yolla yapılır. Hastanın ameliyat öncesi hazırlıkları yapılır, ameliyata alınır, tercihen spinal anestezi, eğer uygun değilse genel anestezi uygulanır. Uterus usulüne uygun bir şekilde vajinadan çıkarılır. Bu ameliyatta aynı zamanda vajina daraltma işlemi de uygulanır. Hasta 2 gün hastanede yatırılır ve taburcu edilir. Tabuyrcu olduğu gün banyoya girebilir. 1 hafta sonraya kontrole çağırılır. Dikişi alma işlemi yoktur. Hasta 1 hafta içerisinde iş yaşamına dönebilir.

Ameliyat karından yapılacaksa yine hasta ameliyat öncesi hazırlık işlemlerinden geçirilir ve ameliyat olacağı gün hastaneye yatırılır. Genel anestezi ile sezeryan kesisi ile batına girilir. Rahim ve -bazı durumlarda- tüpler ve yumurtalıklar alınır. Ameliyat bölgesi görünmez estetik dikişlerle kapatılır. 2 gün hastanede yatırılır. Taburcu olurken pansuman yapılır ve taburcu olduğu gün hasta banyoya girebilir. 1 hafta sonra kontrole çağırılır. Dikiş alma işlemi yoktur. 2-3 güne günlük işlerini yapabilir hale gelir ve 10-15 gün içerisinde işine dönebilir.

Rahim alma işlemi anlaşmalı olduğumuz hastanelerde bizzat Dr.Eser Ağar tarafından yapılmaktadır.